Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : James

Số điện thoại : +86 13921194466

WhatsApp : +13488888888

Free call

điểm

June 17, 2019

tin tức mới nhất của công ty về điểm
Vào thời cổ đại, POTS đồng được sử dụng để đo thời gian bằng cách thả và thả điểm. Một được chia thành năm điểm, vì vậy độ dài của một điểm là 24 phút. Ví dụ, chương thứ chín của hành trình về phía tây: "nhưng taizong đã thức dậy khỏi giấc mơ và đọc nó trong tim.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn